Svenska

Allmänna villkor


SLOTS HEAVEN ÄR ETT VEDERBÖRLIGT AUKTORISERAT KASINO SOM TILLHÖR ONISAC LIMITED, ETT FULLSTÄNDIGT LICENSIERAT ONLINESPELFÖRETAG SOM REGLERAS AV GIBRALTARS MYNDIGHETER ENLIGT FÖRESKRIFTERNA I GAMBLING ACT 2005, SOM INGÅR I GIBRALTARS LAGSTIFTNING, FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA ONLINESPEL.

Dessa villkor har översatts till ditt språk från engelska till för din bekvämlighet och bör inte i sig åberopas. Istället är den engelska versionen här juridiskt bindande och anger exakta villkor som avtalats mellan parterna.

Dessa villkor utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss. Dessa villkor kan uttryckligen inte varieras eller ändras förutom genom en uppdatering eller ändring som publiceras på denna webbplats och skriftligen anmäls till dig vid mer betydande förändringar och som gäller från och med det datumet. Som en del av denna rätt att ändra avtalet kan vi överlåta det till ett av våra företag inom koncernen som en del av en omstrukturering eller omorganisation. Genom att fortsätta att delta i kampanjen efter publiceringen intygar du att du godkänner de ändrade eller uppdaterade villkoren. Du bekräftar och godkänner att det är ditt eget ansvar att kontrollera sådana ändringar och/eller uppdateringar.

Detta exkluderar i tydlighetssyfte uttryckligen alla variationer eller ändringar av dessa villkor som oavsiktligt eller på annat vis ges muntligen, via chatt, SMS, e-post eller på annat sätt av vår kundtjänstpersonal eller någon annan av våra representanter.

1.  Definitioner
1.1  I följande föreskrifter anges de allmänna villkor som reglerar din användning av, tillgång till och deltagande i alla tjänster som tillhandahålls av SLOTS HEAVEN (kallat ”SLOTS HEAVEN”, ”vi”, ”vår” eller ”oss” enligt sammanhanget) när som helst, inklusive och utan begränsning till kasinot enligt definitionerna nedan (”tjänsten”/”tjänsterna”) på och/eller via webbplatsen på www.slotsheaven.com och andra webbplatser som drivs av SLOTS HEAVEN (”webbplatsen”/”webbplatserna”). Föreskrifterna är avsedda att läsas tillsammans med vadhållningsreglerna (”husets vadhållningsregler”) i tillämpliga fall, samt med eventuella andra villkor som styr användningen av tjänsterna, programvaran och åtkomsten till webbplatsen/webbplatserna och deras innehåll (sammantaget dessa ”allmänna villkor”).
1.2  ””Vadhållning”” eller ””vadhållningar”” innefattar i fråga om dessa allmänna villkor utan begränsning, vadslagning och spel i samband med vilka som helst och/eller samtliga av de tjänster som erbjuds på webbplatsen/webbplatserna;
””Enheter”” innebär alla enheter som används för att komma åt programmen, inklusive men utan begränsning till persondatorer, bärbara datorer, mobiltelefoner, handdatorer och PDA-telefoner som används för att komma åt och använda webbplatsen/webbplatserna och för att ta del av tjänsterna;
””Spelarkonto”” – ett personligt konto som hör ihop med en hemadress, och som öppnas av en individ och upprätthålls hos oss så att personen kan delta i spelen.
””Programvara””– den programvara som licensierats till oss, inklusive programfiler eller datafiler eller annat innehåll som härrör därifrån, som måste hämtas, kommas åt eller på annat vis användas av dig från webbplatsen så att du kan ta del av tjänsterna;
””Webbplatser”” - webbsidor för de tjänster som är åtkomliga via de enheter, där en spelare kan få åtkomst till programvaran genom att öppna ett spelarkonto hos SLOTS HEAVEN.
2.  Godkännande
2.1  Genom att markera rutan intill ”Jag godkänner villkoren” och klicka på den tillhörande knappen ”SKAPA” under registreringen bekräftar och godkänner du följande:
(i)  du har läst, helt förstått och godkänt dessa allmänna villkor; och du samtycker till och accepterar policyn och praxis som beskrivs i Cookies policy som hänvisas till häri; och
(ii)  dessa allmänna villkor utgör ett juridiskt bindande avtal (””avtal””) mellan dig och SLOTS HEAVEN i fråga om användningen av tjänsterna.
2.2  Om du inte godkänner alla dessa allmänna villkor, ska du inte markera rutan intill ”Jag godkänner de allmänna villkoren”, och klicka inte på knappen ”SKAPA” och försök inte använda eller fortsätta att använda någon av tjänsterna eller hämta och/eller installera programvaran.
3.  Ändringar
3.1  Vi förbehåller oss ensamrätt att när som helst ändra och uppdatera dessa villkor samt husets satsningsregler (eller någon del av dessa) inklusive rätten att överlåta detta avtal till ett av våra företag inom koncernen som en del av en omstrukturering eller omorganisation. Alla sådana ändringar eller uppdateringar publiceras på webbplatsen/webbplatserna. De ändrade, uppdaterade eller modifierade allmänna villkoren samt husets vadslagningsregler gäller från det att de publiceras på webbplatsen/webbplatserna. Om du fortsätter att använda, komma åt och/eller delta i tjänsterna på eller genom webbplatsen/webbplatserna och enheten/enheterna efter publiceringen innebär det att du godkänner de ändrade eller uppdaterade villkoren och husets vadslagningsregler så som de anges vid varje tillfälle.
3.2  Du bekräftar och godkänner att det är ditt eget ansvar att kontrollera sådana ändringar och/eller uppdateringar. SLOTS HEAVEN kommer att meddela dig om större uppdateringar och ändringar.
3.3  Villkoren som anges här utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss, och dessa villkor kan uttryckligen inte varieras eller ändras förutom vad som anges i paragraf 3.1 ovan. Detta exkluderar i tydlighetssyfte uttryckligen alla variationer eller ändringar av dessa villkor som oavsiktligt eller på annat vis ges muntligen, via chatt, SMS, e-post eller på annat sätt av någon från vår kundtjänst eller någon annan av våra representanter.
4.  Information och immateriella rättigheter
4.1  Information, material och data som tillhandahålls eller görs tillgängliga för dig på eller genereras och/eller insamlas via webbplatsen/webbplatserna, tjänsterna och/eller via enheten/enheterna och/eller i andra former inklusive utan begränsning marknadsföringsprogram och -material, resultat, statistik, sportdata och matchlistor, odds och vadslagningssiffror, text, grafik, ljud och video (”informationen”) tillhör SLOTS HEAVEN och/eller eventuell tredje part och tillhandahålls endast för personligt och icke-kommersiellt bruk.
4.2  Förutom enligt vad som uttryckligen anges i dessa villkor får du inte på något sätt eller med någon metod anpassa, kopiera, ändra, reproducera, lagra, sprida, visa, offentligt framföra inklusive i ett kabelprogram, publicera, sända, sälja, hyra ut, leasa ut, licensiera eller på annat sätt göra informationen tillgänglig för någon annan person, på någon annan webbplats, online-tjänst eller anslagstavla eller genom något annat medium och/eller någon annan enhet utan att i förhand inhämta vårt skriftliga, uttryckliga tillstånd eller i fall som berör tredje parts material utan att i förhand inhämta skriftligt tillstånd från innehavaren av äganderättigheterna till detta material.
4.3  Programvaran, tjänsterna och informationen på webbplatsen/webbplatserna och/eller via enheten/enheterna skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra former av immateriella rättigheter och äganderättigheter. Alla rättigheter till och intressen i programvaran, tjänsterna och informationen på webbplatsen/webbplatserna ägs av, licensieras till och/eller kontrolleras av SLOTS HEAVEN (eller dess licensgivare). Du bekräftar att du inte övertar några rättigheter till, intressen i eller licenser för programvaran, tjänsterna eller informationen genom att du använder och kommer åt programvaran (annat än vad som uttryckligen anges i detta avtal (se paragraf 8.2)), tjänsterna och informationen på webbplatsen/webbplatserna och/eller genom enheten/enheterna.
5.  Användningsvillkor
5.1  Som ett villkor för användning av tjänsterna garanterar och intygar du att du inte kommer att använda eller komma åt webbplatsen/webbplatserna, tjänsterna, programvaran och/eller informationen i något syfte som är olagligt enligt någon lag som gäller för dig eller som är förbjudet enligt och/eller bryter mot dessa villkor.
Invånare i följande länder och deras territorier ska inte tillåtas att delta i verkliga spel av hasardkaraktär: Colombia, Ryssland, Irland, Tyskland, Rumänien, Israel, Frankrike, Belgien, Estland, Turkiet, Portugal, Cypern, Macao, Bulgarien, Hong Kong, Filippinerna, Spanien, Litauen, Antigua och Barbuda, Nederländska Antillerna, Libyen, Ungern, Österrike, Slovenien, Tjeckien, Polen, Slovakien, Ukraina och USA, med tillägg av bosatta i Singapore, ska blockeras från webbplatsen/ webbplatserna i sin helhet.c
I synnerhet (och utöver alla andra utfästelser och garantier som anges i dessa allmänna villkor), garanterar du, samtycker och genomför som ett villkor för användning av tjänsterna:
(i)  att du handlar endast för egen räkning;
(ii)  att du inte har begränsad juridisk handlingsfrihet;
(iii)  att du inte har fått en diagnos eller klassificering som spelberoende eller tvångsmässig spelare;
(iv)  att du är minst (i) 18 år eller (ii) av annan laglig ålder eller myndighetsålder som fastställs av lagstiftning som gäller dig (””myndig ålder””);
(v)  att du är fullt medveten om att du riskerar att förlora pengar när du använder tjänsterna;
(vi)  att du inte sätter in pengar som härrör från kriminella eller andra olagliga eller obehöriga aktiviteter;
(vii)  att du inte sysslar med kriminella eller på annat sätt olagliga eller obehöriga aktiviteter och/eller avser att använda det konto du öppnar hos oss i samband med sådana aktiviteter samt att du inte kommer att använda eller låta andra använda tjänsterna och ditt spelkonto för kriminella eller på annat sätt olagliga aktiviteter, inklusive, och utan begränsning, penningtvätt, enligt lagstiftning som gäller för dig eller oss;
(viii)  att du kommer att hålla ditt användarnamn, kontonummer och lösenord säkra, hemliga och skyddade mot obehörig åtkomst eller användning och för att uppnå detta kommer att ändra ditt lösenord omedelbart eller meddela oss omedelbart om sekretessen på något sätt brustit för ditt användarnamn, lösenord eller kontonummer;
(ix)  att du är helt ansvarig för alla aktiviteter som pågår medan du kommer åt och använder tjänsterna på och genom webbplatsen/webbplatserna och/eller enheten/enheterna under ditt användarnamn, kontonummer och lösenord oavsett om du har godkänt eller känner till sådan åtkomst och/eller användning;
(x)  att du inte får använda tjänsterna, webbplatserna, enheterna, programvaran eller informationen på något sätt som stör eller kan störa tjänsternas och webbplatsernas tillgänglighet för andra användare eller göra någonting som försämrar eller kan försämra driftsprestandan av tjänsterna eller webbplatserna;
(xi)  att du inte får efterfråga eller på något annat sätt försöka få information om andra användare;
(xii)  att du inte får överföra eller sprida program, filer eller data som innehåller virus, är skadade eller kan påverka driftsprestandan av enheten/enheterna, programvaran, tjänsterna och/eller webbplatsen/webbplatserna;
(xiii)  att din åtkomst eller användning av tjänsterna och informationen på och genom webbplatsen/webbplatserna och/eller enheten/enheterna inte är olaglig eller förbjuden enligt lagstiftning som gäller dig eller avtalsmässiga skyldigheter som gäller dig personligen eller andra personer i det land varifrån du för närvarande kommer åt webbplatsen/webbplatserna eller använder enheten/enheterna;
(xiv)  att du inte får använda någon enhet, robot, spindel, programvara, rutin eller annan metod (eller någonting av samma slag som föregående) för att störa eller försöka störa den normala funktionaliteten hos tjänsterna, enheten/enheterna, programvaran, webbplatsen/webbplatserna, informationen eller några transaktioner som erbjuds på webbplatsen/webbplatserna och/eller genom enheten/enheterna;
(xv)  att du inte får publicera eller överföra till webbplatsen/webbplatserna, enheten/enheterna eller andra användare något material som är olagligt, trakasserande, skymfande, hotfullt, ärekränkande, obscent, oanständigt, provocerande, rasistiskt, etniskt stötande, pornografiskt eller vanhelgande, eller något annat material som kan utgöra eller uppmuntra till handlingar som kan betraktas som olagliga, leda till skadeståndsansvar eller på annat sätt bryter mot lagen;
(xvi)  att du inte är tjänsteman, direktör, anställd, konsult eller representant för SLOTS HEAVEN eller någon av CASINO.COMs samarbetspartners;
(xvii)  att du inte är anhörig till någon tjänsteman, direktör, anställd, konsult eller representant för SLOTS HEAVEN eller någon av SLOTS HEAVENs samarbetspartners; och
(xviii)  att du inte får störa andras användning av tjänsterna, webbplatsen/webbplatserna, programvaran, enheterna och/eller informationen eller starta och/eller delta i enkäter, tävlingar eller kedjebrev eller publicera/överföra ””skräppost”” eller annan oombedd masspridning av e-post.
(xix)  att du godkänner att vår slumptalsgenerator fastställer resultatet för de spel som spelas på webbplatsen och du godkänner resultaten i alla sådana spel. Du godkänner dessutom att det resultat som visas på spelservern skall gälla om det osannolika skulle inträffa att det resultat som visas i programvaran inte överensstämmer med resultatet på spelservern. Du samtycker dessutom till att våra register skall ligga till grund för det slutliga beslutet avseende villkoren och omständigheterna för ditt deltagande i spelaktiviteten.
(xx)  att du godkänner att vi eller ett företag som bearbetar betalningar åt oss hanterar alla ekonomiska transaktioner (”betalningshanterare”). Du godkänner härmed att betalningshanteraren förbehåller sig rätten att hålla inne med en betalning om betalningshanteraren har skäl att tro eller misstänker att du sysslar med eller har sysslat med bedrägeri, fusk, olagliga handlingar eller opassande aktiviteter.
(xxi)  att du godkänner att du är ensam ansvarig för att tillhandahålla och underhålla alla datorenheter, telekommunikationsnät och Internettjänster som du behöver för att få åtkomst till tjänsterna. Vi skall inte på något vis hållas ansvariga för eventuella förluster som du drabbas av på grund av den Internet- eller telekommunikationsleverantör som du har anlitat för att få åtkomst till tjänsterna eller webbplatsen.
(xxii)  att du skall inte utföra några handlingar eller uppvisa något beteende som skadar vårt rykte eller vår programleverantör eller andra relaterade tjänsteleverantörer.
(xxiii)  att alla uppgifter som du ger eller har gett under registreringen för tjänsterna stämmer och du kommer att uppdatera uppgifterna om något ändras.
(xxiv)  att du fuskar inte eller försöker fuska eller har för avsikt att medverka, direkt eller indirekt, till några som helst fuskplaner med någon annan spelare under spelandet.
(xxv)  att de betalkorts-/kreditkortsuppgifter som du angav under registreringen tillhör den registrerade kontoinnehavaren och kortet har inte anmälts som borttappat eller stulet.
(xxvi)  att du har inte tidigare haft ett spelarkonto som dragits in eller sagts upp av oss eller av något annat spelföretag online, återkallat någon betalning via ett spelarkonto eller innehar ett aktuellt spelarkonto.
(xxvii)  att när du öppnar ett spelarkonto skall du inte ange någon information eller göra några påståenden som är osanna, falska, felaktiga eller missvisande.
(xxviii)  att du inte försöker eller kommer att försöka använda några tekniker för att dölja eller vilseleda om din verkliga IP-adress eller sanna plats.
(xxix)  du är ej en potentiellt exponerad person (‘PEP’), vilken definieras som någon som har en prominent politisk position eller funktion, och du verkar ej heller finnas på någon internationell sanktionslista eller annan liknande lista som kan påverka vår möjlighet att godkänna din registrering och utnyttja våra tjänster.
6.  Registrering och öppning av ditt spelkonto och medlemskap
6.1  För att kunna spela och satsa hos SLOTS HEAVEN och använda tjänsterna måste du fylla i ansökan om kontoöppning och medlemskap på det sätt som beskrivs på webbplatsen/webbplatserna (”medlemsansökan”).
6.2  Du intygar och godkänner att all information du lämnar när du registrerar dig och fyller i medlemsansökan är riktig, sann och fullständig på alla sätt inklusive ditt namn i medlemsansökan (””medlemsnamnet””), källorna till dina medel (inklusive relevanta bankkonton och kortnummer) samt din bostadsadress.
6.3  Vi kommer att vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att se till att den personliga information som du lämnar till oss förblir konfidentiell och behandlas i enlighet med vår Integritetspolicy som kan ändras från en tid till annan. Vi kommer inte att rapportera eller lämna ut dina personliga uppgifter eller spelinformation om vi inte är skyldiga att göra det enligt gällande lagar och föreskrifter, enligt domstolsbeslut, på begäran av relevant spelmyndighet eller rättslig myndighet eller enligt dessa villkor. Det är ditt eget ansvar att hålla din personliga information hemlig. Vi förbehåller oss rätten att lämna ut och överföra dina personliga uppgifter till våra leverantörer av betalningstjänster och finansinstitut i den utsträckning det är nödvändigt för att vi skall få betalt för de tjänster som tillhandahålls genom webbplatsen, eller till relevant spelmyndighet eller rättslig myndighet om vi är skyldiga att göra det enligt gällande lagar och föreskrifter.
6.4  Det är också ditt eget ansvar att kontrollera att de lagar som gäller dig inte förbjuder att du använder och kommer åt webbplatsen/webbplatserna och den information som finns på dem, hämtar och installerar programvaran och/eller använder och deltar i tjänsterna.
6.5  Vi kräver ytterligare bevis för identifiering och ålder från dig för att verifiera din medlemsansökan (t ex giltigt fotolegitimation och betal/kreditkort) för att verifiera att du de facto är över 18 och för att följa kraven mot penningtvätt från den första insättning, där underlåtenhet att tillhandahålla tillräcklig dokumentation inom föreskrivna tidsramar kan leda till att ditt konto fryses. Om den information som du ursprungligen har lämnat ändras skall du omedelbart meddela oss om ändringarna. För att kunna kontrollera ditt namn och din adress förbehåller sig SLOTS HEAVEN rätten att bland annat bekräfta namn och adress per post. SLOTS HEAVEN kan, efter eget godtycke, genomföra ytterligare säkerhetskontroller av den information som du lämnar. Genom att godkänna dessa villkor ger du SLOTS HEAVEN tillstånd att komma åt, använda, bearbeta och lagra resultaten av eventuella identitetskontroller eller andra kontroller som görs om dig.
6.6  Vi förbehåller oss rätten att avslå din medlemsansökan utan att meddela dig eller ange något skäl.
6.7  Du får endast öppna ett spelkonto hos SLOTS HEAVEN. Om vi upptäcker att du har fler än ett konto hos SLOTS HEAVEN förbehåller vi oss rätten att efter eget godtycke behandla alla konton som du har hos SLOTS HEAVEN som ett enda sammanslaget konto, eller att säga upp detta avtal.
6.8  Ditt användarnamn får inte innehålla kränkande eller olämpliga ord eller språk. Om det, enligt SLOTS HEAVEN gottfinnande anses att ditt användarnamn är stötande eller olämpligt kommer du att bli ombedd av kundtjänst att ändra det. Skulle du neka till denna begäran, förbehåller SLOTS HEAVEN sig rätten att permanent frysa ditt konto.
7.  Satsningar och godkännande av satsningar
7.1  Vi tar emot satsningar i spel, sportevenemang och andra händelser som då och då annonseras på webbplatsen/webbplatserna och/eller genom enheten/enheterna. Alla sådana satsningar lyder under husets satsningsregler som gäller för respektive evenemang eller spel, samt under dessa Allmänna villkor. Om ett påtagligt fel eller misstag inträffar, eller om en felaktig deltagare anges för något evenemang, ogiltigförklaras alla satsningar på evenemanget. Vid fel i SLOTS HEAVENs spelsystem förbehåller SLOTS HEAVEN sig rätten att ogiltigförklara vissa eller alla placerade satsningar.
7.2  Utan förfång för andra föreskrifter i dessa allmänna villkor, förbehåller SLOTS HEAVEN sig rätten att helt efter eget godtycke avvisa vilken placerad satsning som helst, helt eller delvis, utan att uppge några som helst skäl.
7.3  Vi tar endast emot satsningar som görs via Internet med hjälp av enheterna i enlighet med dessa villkor. Satsningar tas inte emot i någon annan form (per post, e-post, fax eller annat) och ogiltigförklaras om de inkommer i annan form oavsett resultat. Alla satsningar hos SLOTS HEAVEN betraktas som gjorda, mottagna och godkända i Gibraltar.
7.4  I enlighet med paragraf 7.1, 7.9, 7.10 och 7.12 i detta avtal betraktas satsningar som giltigt placerade om ditt användarnamn och lösenord har angetts rätt och alltid under förutsättning att det finns tillräckligt med pengar på ditt konto.
7.5a  Du ansvarar för alla aktiviteter och transaktioner som sker genom användning av följande (eller någon kombination av följande):
(i)  ditt namn;
(ii)  ditt kontonummer;
(iii)  ditt användarnamn och lösenord;
oavsett om användningen av föregående har godkänts av dig eller inte.
7.5b  Du bör läsa våra föreskrifter om ansvarsfullt spelande för att säkerställa att minderåriga förhindras och inte tillåts att få tillgång till ovanstående information och/eller dina betalkorts-/kreditkortsuppgifter, så att de inte kan spela med riktiga pengar hos oss.
(i)  Vi förutsätter att du alltid har följt föreskrifterna i denna paragraf 7.5 och att det endast är du, och ingen minderårig, som spelar för riktiga pengar med ditt konto.
(ii)  Om det kommer till din kännedom att en minderårig spelar för riktiga pengar på ditt konto skall du rapportera detta till polisen och få en skriftlig rapport med ett referensnummer från dem, och sedan vidarebefordra detta till oss så att vi kan rapportera fallet till vår regulator och hantera frågan i enlighet med Gibraltars lagstiftning.
7.6  Det är ditt eget ansvar att kontrollera att din satsning är korrekt. I enlighet med paragraf 7.1, 7.9, 7.10, 7.12 och 7.13 i detta avtal kan dina satsningar när de har gjorts och godkänts av oss inte ångras, dras tillbaka eller ändras och skall betraktas som avgörande bevisning i fråga om dina satsningar.
7.7  Observera att alla satsningar loggas och registreras i vår transaktionsdatabas. SLOTS HEAVEN's transaktionsloggar ska betraktas som avgörande bevis på alla transaktioner och tidpunkter för dessa.
7.8  I enlighet med paragraf 7.1, 7.9, 7.10 och 7.12 i detta avtal bedöms satsningar som giltiga och godkända av SLOTS HEAVEN när ett transaktions-ID visas på din skärm som motsvaras i din transaktionshistorik.
7.9  Inga satsningar accepteras då ett evenemang redan har börjat och/eller om resultatet för ett evenemang är känt vid den tidpunkt då du gör satsningen. Om något evenemang av misstag lämnas öppet för satsningar efter att evenemanget har börjat och/eller om resultatet av evenemanget är känt, förbehåller SLOTS HEAVEN sig rätten att neka eller ogiltigförklara sådana satsningar utan att meddela dig. Godkännande av en satsning eller någon del av en satsning sker helt efter SLOTS HEAVENs eget godtycke. För tydlighets skull bör nämnas att denna paragraf inte innebär ett förbud mot satsningar i särskilda spel som tillåter satsning under matchens gång eller i halvtid.
7.10  Annonserade starttider för de evenemang som visas på webbplatsen/webbplatserna tillhandahålls endast i informationssyfte. Om en satsning av någon anledning godkänns av misstag av SLOTS HEAVEN efter att ett evenemang eller en match har börjat, förbehåller SLOTS HEAVEN sig rätten att stryka satsningen.
7.11  Om inget annat anges i reglerna för respektive sport eller evenemang avgörs resultatet av en match eller ett evenemang vad satsningar beträffar samma dag som matchen eller evenemanget avslutas. Eventuella senare utredningar som leder till att ett beslut ändras godkänns inte av SLOTS HEAVEN, och det ursprungliga resultatet av satsningarna gäller.
7.12  I fråga om alla satsningar och tillhörande transaktioner är SLOTS HEAVENs beslut slutgiltigt och avgörande.
7.13  Du godkänner att vår slumptalsgenerator (”RNG”) avgör blandning och giv av kort, resultat för kasinospel och andra slumpgenererade händelser som ingår i våra tjänster. Du samtycker även till att sådan blandning eller giv av kort, resultat för kasinospel och andra slumpgenererade händelser som utförs av slumptalsgeneratorn är slutgiltiga och avgörande.
8.  Programvarulicens och säkerhet
8.1  Du bekräftar och godkänner härmed att den programvara som görs tillgänglig för dig (genom hämtning eller på annat sätt) för fjärranvändning på webbplatsen via din enhet ingår i tjänsterna och tillhör SLOTS HEAVEN och/eller dess licensgivare, och att du inte övertar några rättigheter till denna programvara. Du får inte på något sätt eller med någon metod anpassa, kopiera, ändra, reproducera, lagra, sprida, visa, offentligt framföra, sända, inkludera i ett kabelprogram, publicera, överföra, sälja, hyra ut, leasa ut, licensiera eller på något annat sätt kommunicera eller tillgängliggöra sådan programvara för någon annan person eller på någon annan webbplats, onlinetjänst eller anslagstavla eller genom något annat medium och/eller någon annan enhet.
8.2  SLOTS HEAVEN tilldelar dig härmed en personlig, icke-exklusiv, ej överförbar och indragbar licens för att installera och använda programvaran på din enhet/dina enheter (”licensen”) UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT installationen och användningen sker genom en enhet för vilken du är huvudanvändare.
8.3  Programvaran licensieras och distribueras av SLOTS HEAVEN endast i syfte att göra det möjligt för programvarans slutanvändare att fullständigt komma åt och använda tjänsterna.
8.4  Du får inte:
(i)  installera eller läsa in programvaran på en server eller annan nätverksenhet eller vidta andra åtgärder för att tillgängliggöra programvaran för någon annan person via formulär, anslagstavlor, onlinetjänster, fjärruppringningar eller nätverk;
(ii)  underlicensiera, tilldela, hyra ut, leasa ut, låna ut, överföra eller kopiera (annat än vad som uttryckligen anges på annan plats i detta avtal) din licens för att använda programvaran eller göra eller distribuera kopior av programvaran;
(iii)  låta någon annan person använda programvaran;
(iv)  installera eller läsa in programvaran på en server eller annan nätverksenhet eller vidta andra åtgärder för att tillgängliggöra programvaran för någon annan person via formulär, anslagstavlor, onlinetjänster, fjärruppringningar eller nätverk;
(v)  skapa eller tillhandahålla någon metod (inklusive, utan begränsning, via emulatorer) genom vilken programvaran kan användas av andra;
(vi)  översätta, bakåtkompilera, dekompilera, plocka isär, ändra, skapa härledda verk baserade på, eller på annat vis ändra programvaran;
(vii)  kopiera eller översätta någon användardokumentation som tillhandahålls ”online” eller i elektroniskt format, bakåtkompilera, dekompilera, plocka isär, ändra, anpassa, översätta, försöka upptäcka källkoden i programvaran eller skapa härledda verk baserade på hela eller delar av programvaran;
(viii)  gå in i, komma åt eller försöka gå in i eller komma åt eller på annat vis kringgå vårt säkerhetssystem eller på något sätt (inklusive men utan begränsning till robotar och liknande enheter) störa tjänsterna eller webbplatsen eller försöka göra ändringar i programvaran och/eller funktioner i dess komponenter.
8.5  Du bekräftar och godkänner att den programvara och användardokumentation för programvaran som tillhandahålls på webbplatsen/webbplatserna och/eller via enheten/enheterna eller på annat sätt, ägs av SLOTS HEAVEN och/eller dess licensgivare och skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra former av immateriella rättigheter och äganderättigheter. Du bekräftar härmed att programvarans struktur, organisation och källkod är värdefulla affärshemligheter som tillhör SLOTS HEAVEN och dess licensgivare. Du bekräftar att du, med undantag för de rättigheter som du tilldelas enligt licensen, inte övertar några rättigheter till eller intressen i programvaran och/eller användardokumentationen för programvaran.
8.6  Om det här avtalet av någon anledning avslutas dras den utdelade licensen automatiskt in och du är skyldig att sluta använda programvaran samt avinstallera programvaran från din enhet.
8.7  PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VILLKOR, ÅTAGANDEN ELLER FÖRSÄKRINGAR, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA. VI UTESLUTER HÄRMED ALLA UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR OCH GARANTIER (INKLUSIVE SÅDANA SOM GÄLLER SÄLJBARHET, TILLRÄCKLIG KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE). VI GARANTERAR INTE ATT PROGRAMVARAN UPPFYLLER DINA BEHOV.
8.8  VI GARANTERAR INTE ATT PROGRAMVARAN INTE INNEBÄR NÅGOT INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT ELLER ATT ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN KOMMER ATT SKE FELFRITT ELLER AVBROTTSFRITT ELLER ATT EVENTUELLA FEL I PROGRAMVARAN KOMMER ATT ÅTGÄRDAS, ELLER ATT PROGRAMVARAN ELLER SERVRARNA ÄR VIRUSFRIA. I HÄNDELSE AV KOMMUNIKATIONS- ELLER SYSTEMFEL I SAMBAND MED UTBETALNING AV PENGAR ELLER ANDRA FUNKTIONER ELLER KOMPONENTER I PROGRAMVARAN HAR VARKEN VI ELLER VÅR PROGRAMLEVERANTÖR NÅGRA SKYLDIGHETER GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART I FRÅGA OM KOSTNADER, UTGIFTER, FÖRLUSTER ELLER KRAV TILL FÖLJD AV SÅDANA FEL. I HÄNDELSE AV SÅDANA FEL FÖRBEHÅLLER VI OSS DESSUTOM RÄTTEN ATT TA BORT ALLA RELEVANTA SPEL FRÅN PROGRAMVARAN OCH WEBBPLATSEN, OGILTIGFÖRKLARA ALLA SATSNINGAR PÅVERKADE AV SÅDANA FEL, INKLUSIVE OGILTIGFÖRKLARANDE AV ALLA SPELARVINSTER I SAMBAND MED SÅDANA FEL OCH VIDTA ANDRA ÅTGÄRDER FÖR ATT RÄTTA TILL SÅDANA FEL.
8.9  Du är införstådd med att vi inte har någon kontroll över hur programvaran används av dig. Du läser in och använder programvaran på egen risk, och vi skall under inga omständigheter hållas ansvariga gentemot dig för några som helst direkta skador, följdskador, oförutsedda skador eller särskilda skador (förutom personskada eller dödsfall till följd av försummelse från vår sida).
8.10  Programvaran kan innehålla konfidentiell information som är hemlig och värdefull för programleverantören och/eller oss. Du har inte rätt att använda eller lämna ut denna konfidentiella information förutom i enlighet med villkoren i detta avtal.
8.11  Vi tillåter endast åtkomst till tjänsterna genom säkra nätverk med kryptering av användarnamn och lösenord. Du kan inte spela och satsa pengar utan att logga in.
8.12  Du får inte använda tjänsterna i kommersiella syften eller för någon annan person. Du får enbart använda tjänsterna i privata syften.
8.13  Du får inte tillåta att någon tredje part använder ditt spelarkonto för att använda onlinekasinot och du får inte använda någon annans spelarkonto eller betalningsmetoder för att komma åt onlinekasinot eller webbplatsen eller programvaran. Det är ditt ansvar att se till att du förstår reglerna och förfarandena för spelen i onlinekasinot och din användning av onlinekasinot i allmänhet innan du spelar sådana spel.
8.14  Vi använder dagens bästa metoder för att kryptera användarnamn och lösenord, liksom annan känslig information som överförs till och från klientprogrammet och våra servrar, så att vi skyddar spelaren och oss själva mot manipuleringsförsök av tredje part. Du får inte bryta dig in, komma åt eller försöka bryta dig in eller komma åt eller på annat vis kringgå våra säkerhetsfunktioner. Om vi misstänker att du har försökt eller kommer att försöka att bryta dig in, komma åt eller på annat vis kringgå våra säkerhetsfunktioner eller programvaran har vi rätt att omedelbart avbryta din åtkomst till onlinekasinot och/eller blockera ditt konto, och vi förbehåller oss rätten att informera relevanta myndigheter.
8.15  Om du har valt att spela spel som tillhandahålls av Playtech Ltd, då ska du, utöver de allmänna bestämmelserna i denna klausul 8, också omfattas av de särskilda villkoren för Playtechs licensavtal för slutanvändare.
9.  Fastställande av transaktioner
9.1  Vid användning av kreditkort eller betalkort måste kortinnehavarens namn vara detsamma som medlemsnamnet. SLOTS HEAVEN förbehåller sig rätten att inte genomföra en transaktion vid avvikelser mellan kortinnehavarens namn och medlemsnamnet.
9.2  Du ansvarar helt och hållet för att betala alla pengar som du är skyldig SLOTS HEAVEN och/eller andra spelare (i tillämpliga fall). I fråga om alla betalningar som du gör intygar du att du inte kommer att göra eller begära chargebacks och/eller neka eller upphäva några sådana betalningar och att du kommer att ersätta SLOTS HEAVEN för eventuella chargebacks, nekade transaktioner eller upphävda betalningar, samt för alla förluster och kostnader som SLOTS HEAVEN ådrar sig till följd därav. SLOTS HEAVEN kan helt efter eget godtycke sluta att tillhandahålla tjänster eller betalningar till vissa användare eller till användare som betalar med vissa kredit- eller betalkort.
9.3  I vinsten ingår inte det satsade beloppet, vilket du bör tänka på när du gör din satsning.
9.4  Samtliga vinster sätts in på ditt konto. SLOTS HEAVEN är inte på något sätt ansvarigt eller förpliktigat gentemot dig för medel/vinster som felaktigt sätts in på ett konto, och SLOTS HEAVEN förbehåller sig rätten att vid det aktuella tillfället eller retroaktivt ogiltigförklara transaktioner där sådana medel ingår. Om medel sätts in på ditt konto av misstag är det din skyldighet att meddela SLOTS HEAVEN omedelbart.
9.5  Du ansvarar själv för betalning av alla skatter eller avgifter som kan utgå för dina vinster enligt gällande lagar.
9.6  Observera att användning av kredit- eller betalkort som är registrerat på ett företag ("företagskort") och inte på spelarens namn generellt sätt är förbjudet. Genom att använda ett företagskort bekräftar du att du har tillstånd att använda ett sådant kort för att få tillgång till våra tjänster. Vad medveten om att när vi ser att du använder ett företagskort kommer vi kräva bevis på att du har tillstånd att använda ett sådant kort för våra tjänster. Om du använder eller vill använda ett företagskort, kontakta då kundtjänst för mer information.
10.  Utbetalda medel till SLOTS HEAVEN som inte hålls som förtroendeman eller förvaltare
10.1  Som ett villkor för att få göra satsningar på spel, sportevenemang och andra evenemang som annonseras på webbplatsen/webbplatserna och/eller genom enheten/enheterna hos SLOTS HEAVEN i enlighet med dessa villkor (”transaktioner”) bekräftar du härmed och samtycker till att det inte uppstår någon förtroenderelation mellan parterna när sådana transaktioner medför att du överför medel till SLOTS HEAVEN. I synnerhet förvaltas sådana medel inte av SLOTS HEAVEN som förtroendeman eller förvaltare å dina vägnar, och inga förtroendeplikter uppstår för SLOTS HEAVEN gentemot dig, förutom att SLOTS HEAVEN när du gör sådana betalningar är skyldigt att redovisa medlen som en skuld från SLOTS HEAVEN till dig, alltid under och i enlighet med dessa villkor samt SLOTS HEAVENs uttagspolicy.
11.  Inaktiva spelarkonton och relaterad administration
11.1  ”Inaktiva” spelarkonton definieras som spelarkonton som du inte öppnar eller använder för satsningar med riktiga pengar under en period på 180 dagar i följd.
11.2  När ditt spelarkonto bedöms vara inaktivt har vi rätt att debitera dig en administrationsavgift motsvarande 5 procent av beloppet på ditt konto (”administrationsavgift”). Det lägsta beloppet som dras är 112.5 kr eller motsvarande i annan valuta och det högsta belopp som dras är 3 750 kr eller motsvarande belopp i annan valuta. Vi drar av en administrationsavgift från ditt spelkonto var trettionde (30) dag från den tidpunkt då ditt konto bedöms vara vilande. Du får ett 30-dagars skriftligt varsel via e-post om att ditt konto är på väg att bli vilande och att administrativa avgifter då börjar att dras.
11.3  Vi slutar dra av administrationsavgiften från saldot för ditt spelarkonto om spelarkontot återaktiveras genom att du använder det för satsningar med riktiga pengar.
11.4  När saldot för ditt spelarkonto är lika med noll och/eller står på minus som en följd av administrationsavgiften stängs spelarkontot.
11.5  Även om du inte väljer att återaktivera ditt spelkonto kan du när som helst kontakta kundtjänst och begära att få ut ditt innestående belopp.
11.6  Om ditt spelarkonto fortsätter att vara vilande och inte används av dig och för insatser med riktiga pengar under en sammanhängande tid på 180 dagar från att det blivit vilande och om det även finns ett belopp på ditt konto, kommer vi att fortsätta kontakta dig med syftet att återlämna eventuella återstående medel. Om detta inte är möjligt, kommer återstående medel på kontot att tas bort i slutet på denna ytterligare period på ett år totalt från att kontot blev vilande och kontot stängs.
11.7  Avgifter som dragits för vilande konto kommer inte att återföras.
11.8  På grund av dataskyddslagstiftningen, kan vi inte bekräfta någon annan än kontoinnehavarna själva om våra system har ett konto registrerat på ett visst namn. Om en tredje part anser att han/hon har ett juridiskt intresse av ett konto som innehas under ett annat namn (som exempelvis, i situationer av dödsfall eller oförmåga av kontoinnehavaren ) ska han/hon uppmanas att skicka in sitt ID-kort samt ett domstolsbeslut; fullmakt (eller motsvarande) som styrker den tidigare nämnda rättsliga intresse. Detta dokument kommer att granskas av SLOTS HEAVENs juridiska team och endast då kan en sökning på konton eller något svar till den tredje parten övervägas.
12.  Insamling av vinster
12.1  Dina vinster från avgjorda spel sätts in på ditt konto och skall tas ut i enlighet med vår uttagspolicy efter uppvisande av en kopia av giltig fotolegitimation och/eller kreditkort/betalkort på ett för oss tillfredsställande sätt.
12.2  Om din kortutfärdare tillåter det kan din vinst sättas in på det kreditkort eller betalkort som användes vid den ursprungliga insättningen. Check eller banköverföring ställs endast till medlemsnamnet, och om en insättning har gjorts med kredit- eller betalkort måste detta även överensstämma med namnet på den registrerade kortinnehavaren.
12.3  Om värdet av en insättning inte spelas igenom helt innan ett uttag begärs förbehåller SLOTS HEAVEN sig rätten att debitera ditt konto med en avgift som täcker alla rimliga kostnader för såväl insättningen som uttaget. Om så är nödvändigt kan uttagsbeloppet sänkas därefter.
12.4  Alla bankavgifter som SLOTS HEAVEN ådrar sig i samband med någon av dina speltransaktioner skall bekostas och ersättas av dig. SLOTS HEAVEN har rätt att dra av och kvitta sådana avgifter mot vinster som betalas till dig eller mot ditt konto.
12.5  SLOTS HEAVEN kommer i rimlig utsträckning att försöka överföra spelarnas pengar med den metod de föredrar. Om det är nödvändigt enligt lokala lagar och föreskrifter, och för båda parters säkerhet, förbehåller sig SLOTS HEAVEN dock rätten att överföra spelarnas vinster med den lämpligaste betalningsmetoden enligt SLOTS HEAVENs godtycke.
13.  Kampanjer och bonusar
13.1  Alla kampanjer, bonusar och specialerbjudanden är föremål för dessa allmänna webbplatsvillkor. Detta gäller även alla marknadsförings-specifika villkor som Slots Heaven inför i samband med detta, samt Slots Heaven generella reklam-villkor.
13.2  Om du inte vill ta emot några bonusar, kontakta en kundtjänst-medarbetare efter att du har gjort din första insättning (men innan du börjar satsa) och begära att uteslutas från bonusar.
14.  Ansvarsfriskrivning
14.1  Du samtycker till att helt friskriva SLOTS HEAVEN, dess aktieägare, anställda, tjänstemän, direktörer, licenstagare, distributörer, samarbetspartners, dotterbolag och representanter från allt ansvar för förluster, skador eller krav (inklusive rimliga juridiska kostnader) i fråga om det föregående som kan uppstå som resultat eller konsekvens av din åtkomst till webbplatsen/webbplatserna, hämtning eller installation av programvaran, satsning och/eller annan användning av tjänsterna, programvaran och/eller informationen och/eller på grund av brott mot dessa villkor och/eller husets satsningsregler.
15.  Friskrivningsklausul och särskilda varningar
15.1  Satsning sker helt frivilligt, efter egen bedömning och på egen risk. Genom att delta i satsningarna intygar du att du inte anser att tjänsterna, webbplatsen/webbplatserna och informationen är stötande, otrevliga, orättvisa eller oanständiga. Inom vissa rättskipningsområden har man inte tagit ställning till om online- och/eller offshore-spel är lagliga, medan man inom andra särskilt har lagstiftat mot onlinespel inom det aktuella rättskipningsområdet och/eller offshore. Det är inte vår avsikt att någon skall använda och komma åt webbplatsen/webbplatserna, informationen och/eller tjänsterna där sådan användning eller åtkomst är olaglig. Tillgängligheten av tjänsterna, informationen och webbplatsen/webbplatserna ska inte betraktas som ett erbjudande, ett förslag eller en inbjudan från oss till att använda eller komma åt dessa i något land, där sådan användning eller åtkomst är olaglig. Det är helt och hållet ditt eget ansvar att följa de lagar som gäller dig och SLOTS HEAVEN lämnar inga som helst försäkringar om att tjänsterna, programvaran, webbplatsen/webbplatserna eller informationen är tillåten enligt lagstiftning som gäller dig.
15.2  Tjänsterna, programvaran, webbplatsen/webbplatserna och informationen tillhandahålls i befintligt skick. Förutom där så särskilt anges i dessa allmänna villkor, lämnar SLOTS HEAVEN inga försäkringar eller garantier av något slag i fråga om tjänsterna, webbplatsen/webbplatserna, programvaran eller informationen. I den maximala utsträckning som medges enligt lag utesluts härmed alla försäkringar eller garantier, såväl uttryckliga som underförstådda, lagstadgade eller andra, i fråga om tjänsterna, programvaran, webbplatsen/webbplatserna och informationen. SLOTS HEAVEN garanterar inte att tjänsterna, programvaran, webbplatsen/webbplatserna eller informationen är korrekta, tidsmässigt lägliga, säkra, fria från avbrott, fel eller yttre störningar av något slag, eller att något identifierat fel kommer att åtgärdas. SLOTS HEAVEN garanterar inte att tjänsterna, programvaran, webbplatsen/webbplatserna, informationen eller de servrar som gör dessa tillgängliga är fria från datorvirus, spionprogram, annonsprogram eller andra skadliga, destruktiva eller förvanskande koder, program, data, makron eller några andra komponenter som kan påverka någon enhet och/eller data på enheten. Du samtycker till att själv vidta säkerhetsåtgärder (på egen bekostnad) för att se till att de förlopp, åtgärder och/eller enheter som du nyttjar för att använda eller komma åt tjänsterna, installera programvaran och använda webbplatsen/webbplatserna inte utsätter dig för risk för datorvirus, spionprogram, annonsprogram eller annan skadlig, destruktiv eller förvanskande datorkod eller andra former av störningar eller skador på ditt eget datorsystem, andra enheter eller data på dessa.
15.3  I händelse av system- eller kommunikationsfel i samband med utbetalning av pengar, beräkning av satsningar, insatser och vinster, resultatet av vadslagningshändelsen eller andra aspekter av tjänsten har SLOTS HEAVEN inga skyldigheter gentemot dig till följd av sådana fel, och SLOTS HEAVEN förbehåller sig rätten att ogiltigförklara satsningar som påverkas av sådana fel, störningar eller skador samt vidta åtgärder för att rätta till sådana fel, störningar eller skador på ditt datorsystem, andra enheter eller data på dessa. Du som spelare har en skyldighet att omedelbart rapportera till oss varje tillfälle av funktionsstörning av systemet, programvaran eller kommunikationsfel som du kanske misstänker eller får kännedom om, och avslöja alla detaljer och samarbeta fullt ut med oss i utredningen av densamma i ett försök att minska ytterligare skada på någon av parterna.
15.4  SLOTS HEAVEN skall under inga omständigheter hållas ansvarigt eller förpliktigat avseende skador, förluster eller utgifter, inklusive eventuella störningar eller skador på dina enheter eller data på dessa, i samband med din åtkomst till, användning av eller deltagande i tjänsterna, webbplatsen/webbplatserna, programvaran och informationen. SLOTS HEAVEN frånsäger sig dessutom helt alla eventuella garantier och försäkringar samt allt ansvar i fråga om alla aspekter av tjänsterna, webbplatsen/webbplatserna, programvaran och informationen, som kan tillhandahållas av tredje part, inklusive men inte begränsat till bredbandsleverantörer och telekommunikationsleverantörer, och är inte under några omständigheter ansvarigt för fel, brott eller utebliven handling från sådan tredje part.
15.5  SLOTS HEAVEN, dess samarbetspartners, tjänstemän, anställda och representanter är under inga omständigheter ansvariga eller förpliktade avseende skador, förluster eller utgifter, inklusive men utan begränsning till direkta skador, indirekta skador, följdskador eller särskilda skador eller ekonomiska förluster som uppstår i samband med din tillgång till eller användning av tjänsterna, webbplatsen/webbplatserna, programvaran och informationen, eller din inläsning, installation eller användning av programvaran, oavsett om SLOTS HEAVEN förvarnats om att sådana kan uppstå. Under alla omständigheter skall i den utsträckning som medges enligt lag SLOTS HEAVENs totala ansvar gentemot dig för eventuella förluster eller skador (vare sig dessa inträffar genom avtal, juridisk kränkning, förpliktelse eller på annat sätt) i fråga om, och till följd av, eventuella angelägenheter, händelser och omständigheter direkt kopplade till någon placerad satsning hos oss inte överstiga summan av den aktuella satsningen.
15.6  Du bekräftar att hela eller delar av informationen kan vara tillfällig till sin natur och kan komma att revideras, ändras eller modifieras i enlighet med dessa villkor. Du bekräftar därmed att informationen endast tillhandahålls i informationssyfte och inte utgör några råd eller inbjudningar, samt att den inte faller under eller utgör grund för några bindande försäkringar, garantier, avtalsmässiga skyldigheter eller vederhäftigheter för din del av något slag.
15.7  Du bekräftar härmed, och samtycker till, att alla ansvarsfriskrivningar och begränsningar som ingår i dessa villkor utgör en rättvis och rimlig fördelning av riskerna och fördelarna med avtalet mellan dig och SLOTS HEAVEN, med alla faktorer medtagna i beräkningen inklusive, dock utan begränsning, värdet av de medel du överlämnar till SLOTS HEAVEN. Du samtycker också till att dessa ansvarsfriskrivningar och begränsningar skall vara gällande i den högsta utsträckning som lagen medger.
15.8  Om du vill bestrida resultatet av något spel eller någon händelse men inte begränsad till: resultatet, utslag och behandling som tillämpas av oss, teknisk eller annan störning, etc., måste du skicka in ett skriftligt klagomål till oss inom fjorton (14) dagar från det datum då resultatet av spelet eller händelsen fastställdes. I den osannolika händelse att skiljaktigheter uppstår inom denna 14-dagars period och det resultat som visas på din enhet inte överensstämmer med resultatet i transaktionsloggarna på vårt system samtycker du till att de bevis vi lägger fram inklusive, dock inte begränsat till, resultatet i transaktionsloggarna på vårt system bekräftat av en lämpligt kvalificerad person som vi utser utgör avgörande och obestridliga bevis för detta resultat.
16.  Förbehållande av rättigheter, avslutning, klagomål, kontostängning eller serviceavbrott
16.1  Utöver SLOTS HEAVENs övriga rättigheter enligt detta avtal förbehåller SLOTS HEAVEN sig rätten att efter eget godtycke ogiltigförklara vinster och förverka eventuellt saldo på ditt spelkonto, säga upp avtalet och/eller avbryta tillhandahållande av tjänsterna/inaktivera ditt konto om SLOTS HEAVEN på rimliga grunder tror eller konstaterar något av följande:
(i)  du har fler än ett aktivt konto hos SLOTS HEAVEN;
(ii)  medlemsnamnet överensstämmer inte med namnet på det kredit- eller betalkort eller annat betalningskonto som används för att göra inköp och insättningar hos SLOTS HEAVEN;
(iii)  du deltar i en SLOTS HEAVEN-kampanj och drar dig ur den innan du har uppfyllt kraven för den specifika kampanjen;
(iv)  du lämnar felaktig eller missvisande registreringsinformation;
(v)  du har underlåtit att tillhandahålla begärd identifieringsinformation;
(vi)  du har inte uppnått myndig ålder;
(vii)  du kommer åt och deltar i tjänsterna från ett rättskipningsområde där det är olagligt att delta i tjänsterna;
(viii)  du sätter in pengar som härrör från kriminella eller andra olagliga eller obehöriga aktiviteter;
(ix)  det upptäcks att du fuskar eller försöker fuska eller har fuskat gentemot någon part, eller om SLOTS HEAVEN fastställer att du har använt artificiell intelligens eller något annat system (inklusive maskiner, datorer, programvara eller andra automatiserade system) som är specifikt avsett att besegra systemet, eller du befinns ha samarbetat eller försökt samarbeta med andra spelare för att lura SLOTS HEAVEN (eller andra spelare);
(x)  du har tillåtit (avsiktligt eller oavsiktligt) någon annan att använda ditt konto;
(xi)  du följer inte samtliga av dessa allmänna villkor.
(xii)  SLOTS HEAVEN får kännedom om att du har spelat på någon annan webbplats för onlinespel under några av de omständigheter som anges i paragraf 16.1 (i) till (xi) ovan.
(xiii)  du underlåter att meddela att du befinner dig i en delstat i USA, District of Columbia eller något samvälde, territorium eller annat som tillhör USA och deltar i otillåtna tjänster.
(xiv)  du har medgett att du, eller vi har skäl att tro att du, lider av ett problem i samband med spelberoende.
(xv)  det har visat sig, efter en kontoundersökning, antingen vid en uttagsbegäran eller på grund av våra AML-kontroller, att du är en PEP eller verkar finnas på en sanktionslista eller liknande lista som vi finner kan påverka vår möjlighet att godkänna din registrering och utnyttja våra tjänster.
16.2  Om tillhandahållandet av tjänsterna dras in och/eller ditt konto avaktiveras i enlighet med paragraf 14.1 ovan kommer tjänsterna bara att återinföras och/eller ditt konto aktiveras när du har vidtagit nödvändiga åtgärder (om det går att vidta sådana åtgärder) för att rätta till problemet och vi är helt nöjda med rättelsen.
16.3  Efter eget godtycke förbehåller vi oss rätten att:
(i)  vägra att registrera en sökande för registrering på webbplatsen
(ii)  vägra att godkänna en satsning;
(iii)  ändra, dra in, ta bort, modifiera eller lägga till ett spel eller en turnering.
(iv)  göra förfrågningar om dig, inklusive kreditkontroller, hos tredje partens kredit- och finansinstitut, i enlighet med den information du har gett oss. Vi förbehåller oss också rätten att begära information om finansieringskälla.
(v)  vid eventuella tvister om en satsning eller vinst skall vårt beslut vara slutgiltigt och bindande. Vi förbehåller oss rätten att i rimlig grad hålla inne med vinstbelopp tills vinnarens identitet har verifierats med tillräckliga bevis så att vi kan vara säkra på att vinstbeloppet betalas ut till rätt person.
(vi)  i rimlig grad hålla inne med vinstbelopp tills vinnarens identitet har verifierats med tillräckliga bevis så att vi kan vara säkra på att vinstbeloppet betalas ut till rätt person och att vi följer kraven mot penningtvätt vid kontroll av spelaridentitet. I detta syfte förbehåller vi oss även rätten att efter eget godtycke begära att du tillhandahåller ett attesterat ID eller motsvarande bestyrkt ID enligt gällande lag i ditt rättskipningsområde. Om vi inte har fått dessa dokument från dig inom en sammanhängande period på 180 dagar från vår begäran, kommer återstående medel på ditt konto att tas bort och ditt konto stängs.
(vii)  vi kan när som helst lämna ut vissa personliga uppgifter om dig till tredje part i enlighet med våra sekretessregler, som anges i sin helhet i vår sekretesspolicy.
(viii)  Om vi misstänker att du är inblandad i bedrägeri eller bedrägliga aktiviteter eller om några av dina betalningar återkallas, eller om du inte kan lämna erforderlig dokumentation som bekräftar din identitet och/eller ålder kommer ditt konto att frysas och vi har då rätt att hålla inne eventuella utdelningar eller belopp som du vunnit och vid behov driva in eventuella betalningar du är skyldig. Om vi misstänker korträkning i något av livespelen förbehåller vi oss dessutom rätten att hålla inne med uttagsbelopp från ditt konto som överstiger din ursprungliga insättning. Om ditt konto fortsätter att vara fruset på grund av denna paragraf 16.3 viii under en sammanhängande period på 180 dagar och i avsaknad av: tillfredsställande förklaring eller bevis för legitima affärer, kommer pengar som ligger kvar på ditt konto tas bort och ditt konto stängs.
(ix)  Avbryta transaktioner och/eller rapportera transaktionsuppgifter tillsammans med övrig relevant information till myndigheterna, inklusive men inte begränsat till Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU), om misstänkt aktivitet upptäcks i samband med ditt konto.
16.4  Du kan när som helst stänga ditt konto. Då behöver vi få en skriftlig bekräftelse på din begäran (via e-post, fax eller brev, men inte via chatt eller SMS). Bekräftelsen skall skickas till den adress som anges på vår webbplats. Kontot stängs inom 48 timmar och saldot kan tas ut enligt vår Uttagspolicy. Om du av någon anledning behöver stänga kontot omedelbart måste du informera kundtjänst och bekräfta skriftligen.
16.5  Om du tycker att du behöver en paus från spelandet kan du kontakta support med en gång och be dem att tillfälligt stänga ditt konto. Ange hur länge du vill att kontot skall vara stängt: en sju dagars ångervecka; en månads ångerperiod; en sex månaders självmant uteslutningsperiod; eller längre enligt din begäran. Du kan inte logga in på ditt konto under uppehållet.
16.6  Klagomål tas på stort allvar på SLOTS HEAVEN och hanteras i enlighet med riktlinjerna från Gibraltars tillsynsmyndighet. Om du har några klagomål på någon av våra tjänster ber vi dig göra det skriftligen via e-post till kundsupport. Vi har ett klagomålsförfarande som säkerställer att ditt klagomål loggas och därefter hanteras inom rimlig tid av lämplig person, samt ett eskaleringsförfarande om så erfordras av ärendet.
17.  Länkar till externa webbplatser
17.1  Webbplatsen/webbplatserna kan innehålla länkar till externa webbplatser utanför webbplatsen/webbplatserna som inte drivs av SLOTS HEAVEN. Länkar till externa webbplatser tillhandahålls endast för din bekvämlighet och SLOTS HEAVEN ansvarar inte för, och åtar sig inte att se till, att innehållet på sådana länkar är korrekt, aktuellt och uppdaterat.
17.2  SLOTS HEAVEN ansvarar inte för, har inga skyldigheter kring, har inte tillhandahållit eller granskat, godkänner eller stödjer inte och lämnar inga försäkringar eller garantier för innehållet eller sekretessrutinerna för de externa webbplatserna och eventuella produkter eller tjänster som annonseras, säljs eller på annat sätt görs tillgängliga på sådana externa webbplatser.
17.3  SLOTS HEAVEN är inte skyldigt genom avtal, kränkning, försummelse eller något annat för förluster eller skador av något slag som uppstår på något sätt i samband med din användning av länkar till externa webbplatser som tillhandahålls på webbplatsen/webbplatserna.
17.4  Såvida inget annat uttryckligen anges skall SLOTS HEAVEN under inga omständigheter betraktas som associerat eller knutet till något påstående, någon åsikt, något varu- eller tjänstemärke, någon logotyp eller något annat som visas på externa webbplatser, eller till några produkter eller tjänster som kan annonseras, säljas eller på annat sätt göras tillgängliga på externa webbplatser, eller till ansvariga för eller ägare av de externa webbplatserna, eller till någon person som kan ha koppling till några externa webbplatser på något sätt.
18.  Lägga till och ta bort spel
18.1  Vi förbehåller oss rätten att, utan skyldigheter gentemot någon part, efter eget godtycke och utan meddelande till dig lägga till nya spel eller funktioner på webbplatsen/webbplatserna eller starta, upphöra med, ta bort, begränsa åtkomsten till eller ändra något spel eller någon funktion när som helst.
19.  Brott mot dessa allmänna villkor
19.1  SLOTS HEAVEN förbehåller sig rätten att vidta alla åtgärder som är tillgängliga enligt lag med avsikt på eventuella brott mot dessa villkor, inklusive rätten att neka eller begränsa åtkomsten till tjänsterna, webbplatsen/webbplatserna och informationen för någon person, eller blockera åtkomsten från en viss Internetadress eller genom andra enheter till tjänsterna, webbplatsen/webbplatserna och informationen när som helst och helt efter eget godtycke utan att uppge några som helst skäl.
20.  Företräde
20.1  Husets satsningsregler, i tillämpliga fall, samt eventuella övriga villkor som styr användningen och åtkomsten av tjänsterna, programvaran, informationen och webbplatsen/webbplatserna utgör en väsentlig del av dessa villkor.
20.2  I händelse av en konflikt mellan husets satsningsregler och eventuella övriga villkor som styr användningen och åtkomsten av tjänsterna, programvaran, informationen och webbplatsen och dessa villkor gäller om inte annat uttryckligen anges dessa villkor.
21.  Force majeure
21.1  Om SLOTS HEAVEN underlåter eller är i dröjsmål med att fullgöra någon skyldighet enligt dessa allmänna villkor på grund av förekomsten av händelser oavsett slag som ligger utanför SLOTS HEAVENs kontroll, inklusive, men inte begränsat till: force majeure, ändringar i tillämpliga lagar eller regler, handling eller utebliven handling av regerings-, civil- eller militärmyndighet, domstolsbeslut, terrorhandling, blixtnedslag eller brand, strejk, lockout eller annan arbetsmarknadstvist, översvämning, torka, krig, uppror, stöld, överförings- eller systemfel, fel eller avbrott i telekommunikations- eller bredbandstjänster, fel i eller brist på ström eller strömutrustning, väder, jordbävning och naturkatastrof, utgör sådant bristande uppfyllande inte ett brott mot dessa allmänna villkor. Du samtycker till att vidta alla nödvändiga åtgärder för att minimera konsekvenserna av sådana händelser.
22.  Avstående
22.1  Om SLOTS HEAVEN vid någon tidpunkt inte genomdriver villkoren i avtalet skall detta inte tolkas eller bedömas som att SLOTS HEAVEN avstår från sina rättigheter i enlighet härmed eller på något sätt påverka giltigheten av hela eller delar av dessa villkor eller förhindra SLOTS HEAVENs rätt att vidta ytterligare åtgärder.
23.  Åtskillnad
23.1  I händelse av att några villkor eller delar av dessa bedöms av behörig myndighet som ogiltiga, olagliga eller utan laga kraft i någon grad skall det aktuella villkoret eller delvillkoret anses skilt från återstående villkor som då fortsätter att gälla och ha laga kraft i den största utsträckning som lagen medger.
24.  Tillämplig lag och jurisdiktion
24.1  Du samtycker till att din åtkomst och användning av tjänsterna, webbplatsen/webbplatserna, programvaran, informationen samt tolkningen av dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med Gibraltars lagstiftning.
24.2  Eventuella krav som uppstår genom eller i samband med dessa villkor skall:
(i)  om de inleds av dig vidarebefordras till, och slutligen avgöras genom, medling i London i enlighet med London Court of International Arbitrations (LCIA:s) regler som gäller vid den aktuella tidpunkten och som betraktas som införlivade genom hänvisning i denna paragraf. Medlingsspråk skall vara engelska.
(ii)  om de inleds av SLOTS HEAVEN efter SLOTS HEAVENs eget godtycke antingen:
a) vidarebefordras till och slutligen avgöras genom medling enligt paragraf 24.2 (i) ovan; eller
b) i detta avseende underkastar du dig oåterkalleligen Gibraltars domstolars icke-exklusiva domsrätt, under förutsättning att sådan underkastelse inte påverkar SLOTS HEAVENs rätt att vidta rättsliga åtgärder inom något annat rättskipningsområde och att sådana rättsliga åtgärder i något rättskipningsområde inte hindrar SLOTS HEAVENs från att vidta sådana rättsliga åtgärder inom något annat rättskipningsområde.

(Dessa allmänna villkor ändrades senast den 03/04/2017)